logo
 

TYGODNIOWY ROZŁAD ZAJĘĆ

 

TYGODNIOWY ROZŁAD ZAJĘĆ

AKTYWNY PONIEDZIAŁEK-

 • zajęcia stymulujące rozwój emocjonalny Metodą Ruchu Rozwijającego W.Sherborne
 • ćwiczenia zapobiegające płaskostopiu
 • ćwiczenia kształtujące poprawną postawę ciała
 • nauka naprężania i rozluźniania mięśni całego ciała
 • zabawy bieżne, skoczne - ćwiczenie równowagi
 • zabawy z piłką - ćwiczenie chwytu, rzutu, toczenia
 • zabawy z chustę Klanza

ROZŚPIEWANY WTOREK-

 • zajęcia w formie zabawy z j. Angielskiego prowadzone przez p. Agatkę z Kokosowej Wyspy
 • zabawy ruchowe ze śpiewem /nauka piosenek/

ŚRODA Z BUZIĄ I JĘZYCZKIEM-

 • zabawy stymulujące rozwój mowy
 • gimnastyka narządów artykulacyjnych
 • ćwiczenia oddechowe

TWÓRCZY CZWARTEK-

 • poznawanie różnych technik plastyczych /malowanie, rysowanie, wyklejanie, wydzieranie, nakrapianki, odbijanki symetryczne/
 • rozwijanie aktywności twórczej
 • stymulowanie procesów wyobrażeń i twórczego działania

RYTMICZNY I BAJKOWY PIĄTEK-

 • kształtowanie poczucia rytmu i tempa
 • rozwijanie zdolności słuchowych w zakresie dźwięków
 • poznawanie prostych tematów rytmicznych/klaskanie , tupanie/
 • poznawanie literatury dziecięcej czytanej przez rodziców

W ciągu całego tygodnia realizowane są zajęcia oraz zadania zaplanowane w miesięcznym planie zajęć dydaktyczno - wychowawczym m.in.:

ZAJĘCIA MANIPULACYJNO - KONSTRUKCYJNE:

rozwijanie motoryki małej i dużej

kształtowanie wyczucia przestrzennego

ćwiczenie sprawności ruchowej rąk i palców

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE:

rozwijanie procesów poznawczych/myślenie, pamięć, spostrzeganie, koncentracja , uwaga/

wspomaganie wiedzy o samym sobie

poznawanie określeń dotyczących wielkośći/duży-mały , krótki-długi, ciężki-lekki/

ZADANIA WYCHOWACZE:

wdrażanie do wspólnej i zgodnej zabawy

opanowanie i doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków oraz prawidłowego siedzenia przy stole

nabywanie odwagi i umiejętności wypowiadania własnych myśli w kontaktach indywidualnych                i zespołowych

pomoc przy próbach usamodzielnienia się /zaspokojenie potrzeb fizjologicznych i higienicznych , rozbieranie i ubieranie/

ZABAWY TEMATYCZNE:

kształtowanie uczuć

wdrażanie do odtwarzania rzeczywistości otaczającego świata